Op alle foto’s genomen door Martine Sprangers Fotografie zit copyright.
Dit geldt voor alle foto’s ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien u een foto in enige vorm wenst te gebruiken, kunt u contact opnemen met Sprangers Fotografie.
Op alle rechtsbetrekkingen van Martine Sprangers zijn de Algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie  (General terms and conditions Fotografenfederarie) van toepassing.

error: