portfolio series – Boven het Maaiveld

 
Overal verrijzen ze, torenhoge reclamemasten die de strijd aangaan met het landschap om de aandacht van de voorbijganger; als niet meer weg te klikken pop-up vensters. De reclameborden zijn een onderdeel geworden van het Nederlandse landschap. Ze tornen hoog boven voetbalvelden, weilanden, en woonwijken uit. Vanuit alle hoeken zijn ze zichtbaar om hun boodschap te verkondigen.
 
De gemeente gaat in de verkoop van een stuk grond vaak, ondanks protesten van omwonenden, overstag omdat het een aantrekkelijk aanbod is in tijden van bezuinigingen. Volgens bewoners van de desbetreffende gemeentes wordt er gesjoemeld met bestemmingsplannen en welstandscommissies en na bouw van de mast wordt de wijde omgeving voortaan geconfronteerd met commerciele boodschappen. De doelgroep is de filerijdende automobilist, maar tot kilometers ver springen de palen in het zicht als nieuw onderdeel van het landschap. Naast windmolens een nieuwe commerciele vorm van (deze keer) doelbewuste horizonvervuiling. Want dat is hun functie; onvermijdelijk zijn.

error: